profesionálne služby pre jednotlivcov a podnikateľov

Privátne konzultácie

INDIVIDUÁLNE SYSTEMICKÉ KONŠTELÁCIE A PORADENSTVO

pre jednotlivcov / 60 – 90 min.

Individuálne konštelácie sú veľmi účinnou alternatívou skupinových konštelácií. Ponúkajú príležitosť riešiť svoju tému diskrétne, v súkromí. Klient má priestor a čas konštelára len pre seba. Konzultácia začne rozhovorom, v ktorom sa stanoví zákazka pre konšteláciu a spôsob práce. Následne si klient postaví svoju konšteláciu, akýsi priestorový model. S pomocou konštelára môže sám vstupovať do jednotlivých rolí svojho systému. Konštelácia odhalí súvislosti, ktoré ovplyvňujú váš život. Odnášate si riešenie pre vašu situáciu, prepisujete svoj osobný príbeh.

„Mal som skúsenosť so skupinovými rodinnými konšteláciami. Ale to ako ich robíte vy, individuálne, do hĺbky, mi umožnilo pracovať aj so svojou 13-tou komnatou. Konečne som to pochopil. Zachránil som svoj vzťah a mám už aj novú prácu.Ďakujem.“ Michal, klient

Intelektuálne pochopenie samo o sebe málokedy stačí na to, aby došlo k trvalej zmene. Často ho musí sprevádzať hlboko pociťovaný telesný zážitok. Konštelácie nám umožňujú pracovať na všetkých úrovniach: intelektovej, emocionálnej, fyzickej, energetickej a duchovnej.

„Pochopila som, prečo som potrebovala byť spoluzávislá. Moje staré ja prahlo po láske. Neustále ma prepadali myšlienky, že nie som dosť dobrá a všetci ma opustia. Chcem pokračovať. Konečne sa začínam cítiť slobodná a hodnotná.“ Vierka

„Čakala som niečo komplikované. Ale práve naopak. Bolo to zrozumiteľné. Veľmi silný zážitok. Ďakujem a teším sa na ďalšie sedenie.“ Dorotka 

„Zažila som u Vás jeden z najposvätnejších momentov. Nemala som príležitosť rozlúčiť sa so svojím otcom a konštelácia ma konfrontovala s jeho smrťou aj jej dopadom na môj život. Stále to vo mne rezonuje a zároveň sa cítim čoraz viac slobodná, čoraz viac sama sebou.“ Majka 

KONŠTELÁCIA JE ÚČINNÁ ZÁŽITKOVÁ METÓDA. PRESVEDČTE SA NA VLASTNEJ KOŽI.

INDIVIDUÁLNA KONŠTELÁCIA DIVOKÁ ŽENA

pre ženy / 60 – 90 min.

Divoká žena je z hľadiska psychológie archetypov ženská duša. Zosobňuje inštinktívnu podstatu žien. Obsahuje poznanie a všetky inštinkty, ktoré potrebujeme pre život. Je intuitívna, svojrázna, nespútaná a nevyhnutná pre duchovné a mentálne zdravie žien.

Ak je žena oddelená od svojej Divokej ženy, jej osobnosť chradne a slabne. Keď Váš život skĺzne do stereotypu alebo ho napĺňa nuda, strach, tlak či pochybnosti, je čas spojiť sa so svojou Divokou ženou. V konštelácii sa jej pozrieme do očí a precítime jej ohromnú životodarnú silu. Naučíte sa ju milovať, skúmať, rozumieť jej a prijať do svojej psyché ako tú, ktorá je liečivá a zázračná.

„Chcem sa poďakovať. Konštelácia Divoká žena mi dala oveľa viac ako som čakala. Celý život som sa cítila ako šedá myška. A prispôsobovala som sa ostatným. Teraz viem povedať nie a nemám strach, že tým stratím blízkych. Skôr som predtým stratila seba. Ale už som sa našla.” Beatka, klientka

Aké sú prejavy narušeného vzťahu s divokou ženskou silou? Podľa Clarissi Pincola Estés, Ph.D. medzi ne patrí neschopnosť zachovať si sebaúctu alebo iným vytýčiť hranice. Prežívať pocity strachu, osamelosti a úpadku. Cítiť sa bez zmyslu, neustále o sebe pochybovať, zápasiť s pocitom zablokovania či neschopnosti doťahovať veci dokonca. Nechať sa príliš pohltiť rodinným životom, intelektualizmom, prácou či zotrvačnosťou len preto, že sa to zdá byť bezpečnejšie. Strach konať sama za seba a riskovať. Obavy odhaliť svoju pravú tvár či ukázať svetu svoju nedokonalú prácu, kým z nej nie je veľdielo. Strach zastaviť sa, strach konať, vyjadriť sa či odporovať.

„Stretnutie s Divokou ženou bolo úžasné. Aj som si poplakala, aj to bolelo, keď sme spolu čelili mojim zraneniam. Ale nikdy som sa necítila silnejšia.“ Sofia

PRIJMITE VOLANIE DIVOKEJ ŽENY, POZRITE JEJ DO OČÍ A PREVEZMITE SI ODKAZ, KTORÝ PRE VÁS MÁ.

INDIVIDUÁLNE BIZNIS KONŠTELÁCIE A PORADENSTVO

pre podnikateľov / 2,5 – 3 hod.

Firemné konštelácie sú účinný analytický a modelovací business nástroj 21. storočia. Najdôležitejšie je vaše zadanie, cieľ, ktorý chcete dosiahnuť. Potrebujete zvýšiť zisk? Usilujete sa získať investora, nových klientov, zamestnancov či strategický projekt? Chcete lepšie zvládnuť krízu? Konštelácia vám ukáže skrytú dynamiku a efektívne riešenia. Nové informácie a súvislosti sa premietnu do konkrétnych výsledkov a rastu vašej firmy.

„V obchode sa riadim číslami. Privátna firemná konštelácia ma prekvapila. S ničím podobným som sa nestretol. Ukázala mi súvislosti, ktoré som prehliadol a odkryla čo brzdí môj zisk. Funguje to. Najlepšie investované peniaze a čas. Myslím, že to ale stojí hlavne na konštelárke, ktorá obchodu fakt rozumie.“ Christian, podnikateľ

Dá sa pomocou Biznis konštelácie urobiť upgrade existujúceho systému? Umožňujú niektoré biznis zadania použiť ich ako priestorový brainstorming či kreatívnu hru? Vedia podať rýchly a presný obraz toho, čo sa deje a aký potenciál to obsahuje?

“Biznis konštelácia mi ukázala, že problém nemám na strane predaja, ako som bol presvedčený, ale na strane nákupu. Urobil som opatrenia a zmeny, ktoré z nej vyplynuli a náš zisk dosiahol želané číslo. Robíte to dobre! Ďakujem.” Michal, podnikateľ

 „Bol som slabý predajca. Vďaka konštelácii som pochopil, že som v sebe niesol podvedomú loajálnosť k svojmu mŕtvemu otcovi a nechcel som byť úspešnejší ako on. Otec v podnikaní neuspel a nedokázal sa finančne postarať o našu rodinu. Uvedomil som si, že obmedzenie úspechu je to posledné, čo by mi otec prial. A tak predávam ako divý. Darí sa mi!“ Viktor

„Business konštelácia mi poskytla nadhľad a ukázala nové, resp. mnou nevidené, prepojenia, na základe ktorých som si zaktualizovala firemnú stratégiu. Zmena prospela číslam, a pozitívny dopad je zreteľný aj v angažovanosti zamestnancov.“  Jana

ZÍSKAJTE KONKURENČNÚ VÝHODU AJ VY. OBJEDNAJTE SA NA PRIVÁTNU KONZULTÁCIU.

 

Pomôžeme vám vyriešiť VÁŠ PROBLÉM

Individuálne konzultácie prebiehajú osobne v Súkromnej poradni, na ulici Dolná 839/2 v Banskej Štiavnici.
Alebo online, vďaka čomu môžete naše služby využiť z ktoréhokoľvek miesta na svete, či z pohodlia domova.
V závislosti od typu konzultácie trvajú približne 60 min. až 3 hod. Termín je potrebné si zarezervovať prostredníctvom Objednávkového formulára.

skupinové konštelácie pre všetkých záujemcov
témy a termíny aktualizujeme priebežne

Otvorené skupiny

KONŠTELAČNÝ WORKSHOP ŽIVOTNÁ ZMENA

pre jednotlivcov
sobota 10.00hod. –
17.00hod.
cena 49€/os

Keď čelíme ťažkostiam, nie vždy im rozumieme a vieme ich využiť ako ukazovatele cesty. V sťažnostiach a symptómoch sa môže ukrývať riešenie problému. Môžu nás doviesť k tomu, aby sme napravili zničené vzťahy alebo si vyliečili osobnú traumu, pretože nás nútia konfrontovať sa s pocitmi, ktoré sme dlho potláčali. Väčšinou sa však sústredíme na zmierenie utrpenia a málokedy pátrame po jeho zdroji.

Skutočná zmena prichádza vždy zvnútra a je závislá na individuálnom prístupe každého z nás. Konštelácie nám otvárajú dvere k sebe, prinášajú silný emočný zážitok a vedú k hlbšiemu vnímaniu reality a našich vzorcov správania. Keď si uvedomíme najpodstatnejšie spojitosti a sústredíme sa na liečivé obrazy a zážitky, položíme základ tvorbe nových neurónových ciest. Vtedy dochádza k prekvapivo efektívnemu liečeniu. Keď si osvojíme nové myšlienky, pocity, emócie a novú neurónovú mapu mozgu, začneme si budovať vnútorný prežitok šťastia, ktorý bude nahrádzať doterajšie traumy a ich moc znepríjemňovať nám život.

Teším sa na Vás. Skupina sa vždy vyskladá tak, aby obsahovala odpovede na vypovedané aj nevypovedané otázky. Nie som to len ja, kto je v tomto procese nápomocný. Životná múdrosť každého účastníka vypláva na povrch a zosilní dynamiku skupiny.

Ste rozhodnutí uchopiť zmenu inak? Konštelácie sa môžu stať Vaším štartom k vysnívanému životu.

 

KONŠTELAČNÝ WORKSHOP DIVOKÁ ŽENA

pre ženy
sobota 10.00hod. – 17.00hod.
cena 49€/os

Konštelácia Divoká žena nás dostáva do kontaktu s našou ženskou dušou. Je to cenná a transformačná skúsenosť. Pozrieť sa jej do očí, spojiť sa s jej ohromnou životodarnou silou a prevziať si odkaz, ktorý pre nás má, je nesmierne vyživujúce a oslobodzujúce. Zažila som s Vami už desiatky podôb Divokej ženy, desiatky unikátnych odkazov, jedinečných ako vy samy. Otvárame spolu tajné komnaty a je to nielen fascinujúce, ale aj liečivé.

Celodenný skupinový konštelačný workshop Divoká žena nám ponúka príležitosť získať odpovede na otázky, nájsť riešenie problému, odkryť a porozumieť svojim zraneniam, naučiť sa byť si viac vedomá sama seba, a toho, prečo sa cítime alebo konáme určitým spôsobom. S Divokou ženou získame väčšiu slobodu a možnosť voľby svojho konania.

Nikdy nie je náhoda aká skupina sa vytvorí, ale vždy je silná a bohatá ako sám život. Ak to s Vami rezonuje a chcete zažiť podporu a silu ženskej energie, objednajte sa na najbližší Konštelačný workshop Divoká žena.

Teším sa na túto skupinu a každú jednu z Vás.

 

KONŠTELAČNÝ WORKSHOP DIVOKÁ ŽENA V BIZNISE

pre podnikateľky
10.00hod. – 17.00hod.
cena 79€/os.

Divoká žena v biznise. Patríme do biznisu. Ako však uspieť a zostať pri tom ženou? Pozývam Vás na originálny konštelačný workshop Divoká žena v biznise, kde tieto dve veľké témy prepájame. Bez univerzálnych návodov na úspech. Každá účastníčka workshopu si postaví svoju biznis konšteláciu, svoju biznis tému. Dostane odpovede na osobné a pracovné otázky aj počas svojej prítomnosti v iných konšteláciách.

Poznáte biznis konštelácie? Patria medzi najúčinnejšie analytické a modelovacie business nástroje 21. storočia. Ukazujú nám, že organizácia / firma má inú funkciu ako rodina. Potrebuje inú silu. Práca so skrytou dynamikou systému dokáže ukázať efektívne riešenia. My ich uchopíme novým spôsobom. Rozbijeme stereotypy a dostaneme sa zo začarovaného kruhu. Divoká žena je z hľadiska psychológie archetypov ženská duša. Ak je žena oddelená od svojej Divokej ženy, jej osobnosť chradne a slabne. Keď Váš život a biznis skĺznu do stereotypu alebo ich napĺňa nuda, strach, neúspech, tlak či pochybnosti, je čas spojiť sa s ňou. V konštelácii sa jej pozrieme do očí a spojíme sa s jej ohromnou životodarnou silou. Uvidíme kroky, ktoré je nevyhnutné urobiť pre Váš biznis. Pre Váš úspech.

Výzvy, ktorým čelíme v biznise, majú hlbší zmysel. 😉 Biznis konštelácie vedia podať rýchly a presný obraz toho, čo sa deje a aký potenciál to obsahuje.

Ste pripravené? Vykročme spolu na cestu za nájdením seba samej, svojho miesta v biznis svete, svojho úspechu a jedinečného poslania.

Teším sa na Vás, na skupinu výnimočných žien.

 

pre skupinu / tím

UZAVRETé skupiny

Konštelačný wokshop pre svoju skupinu / tím si môžete objednať cez náš e-mail info@sukromnaporadna.sk alebo na telefónnom čísle + 421 907 431 545. Zámer, tému, cieľ, termín, cenu a detaily spolupráce si dohodneme individuálne.