ĎAKUJEME ZA VÁŠ ZÁUJEM.
PRIHLASOVANIE DO VÝSKUMU JE
DOČASNE UZAVRETÉ.

odborné poradenstvo zdarma

Výskum

Chcete zlepšiť svoj vzťah? Zaujímate sa o rodinné konštelácie? Uvítali by ste odbornú starostlivosť grátis?

Ponúkame vám príležitosť zapojiť sa do výskumu rodinných konštelácií v kontexte partnerských a manželských vzťahov.

Prihlásiť sa môžete ako:
a) jednotlivec, ktorý je v manželskom alebo partnerskom vzťahu
b) pár spolu

Rodinné konštelácie majú limitovanú výskumnú podporu. Súčasný stav v Slovenskej a Českej republike sa vyznačuje absenciou relevantných štúdií.

Naším zámerom je v rámci doktorantskej práce analyzovať problematiku rodinných konštelácií v kontexte manželských a partnerských vzťahov. Primárne kvalitatívnym výskumom, s podporou kvantitatívnej metódy, vo forme dotazníkov vyplnených respondentmi na začiatku a konci výskumu, overiť význam a opodstatnenie použitia metódy Rodinných konštelácií podľa Berta Hellingera ako špecifické poradenstvo v klinickej sociálnej praxi. Komparácia výsledkov pri práci s jedným partnerom a obidvoma partnermi. Komparácia výsledkov medzi manželským a partnerským súžitím.

Účasť vo výskume je dobrovoľná a anonymná. K individuálnym údajom nebude mať prístup žiadna iná osoba. Budú slúžiť len na hromadné výskumné účely.

Počet respondentov je limitovaný. Ospravedlňujeme sa, ak Vás z dôvodu naplnenia kapacity nebudeme môcť zaradiť do výskumu. Odporúčame Vám preto prihlásiť sa čo najskôr.

 

Prihláška do výskumu

HLÁSIM SA AKO:

8 + 9 =

Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať a dohodneme si termín konzultácie. Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.