PROFESIONÁLNE SLUŽBY
PRE JEDNOTLIVCOV A PODNIKATEĽOV

Ste v zložitej životnej situácii? Potrebujete rýchlo vyriešiť svoj problém?

Chcete zlepšiť svoj vzťah? Zaujímate sa o rodinné konštelácie? Uvítali by ste odbornú starostlivosť ZDARMA?

Ponúkame vám príležitosť zapojiť sa do výskumu rodinných konštelácií v kontexte partnerských a manželských vzťahov. Prihlásiť sa môžete ako jednotlivec (ktorý je v manželskom alebo partnerskom vzťahu) alebo ako pár (spolu).

BEZPEČNÝ PRÍSTAV A PODPORA POČAS NÁROČNÝCH OBDOBÍ ŽIVOTA

Vitajte na stránke súkromnej poradne!

Aj problémy a výzvy patria k životu. Mnohé zvládneme sami, ďalšie s podporou rodiny, partnera či priateľov. A potom sú tu tie, ktoré nás zastavia.

A práve pre takéto okamihy sme tu. Nachádzame riešenia tam, kde sa problém zdá neriešiteľný. Zameriavame sa na skrytú dynamiku systémov (rodinný, vzťahový, zdravotný, pracovný, finančný a firemný) a tvorbu životných a biznis stratégií.

Naša Súkromná poradňa je prvá voľba tam, kde iné pokusy zlyhali. Pomôžeme a poskytneme vám profesionálnu podporu počas náročných období vášho života. Odkryjete skryté príčiny svojich problémov a nájdete vyhovujúce riešenia.

Vytvorili sme pre vás bezpečný prístav, kde sa môžete uchýliť pred búrkou, uniknúť na chvíľu pred celým svetom a načerpať silu. Našim krédom je úcta k ľuďom, životu a jeho hodnotám. Pracujeme face to face s osobitým individuálnym formátom systemických konštelácií.

Naše služby

INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO

Individuálne poradenstvo je založené na dôvernom vzťahu klienta a poradcu. Poradca pomáha klientovi orientovať sa v jeho aktuálnej životnej situácii, hľadať vhodné riešenia jeho problémov a ťažkostí. Prispieva k uvoľňovaniu napätia; emocionálnej záťaže a vedie klienta k súladu v jeho myslení, cítení a konaní.

SYSTEMICKÉ KONŠTELÁCIE

Individuálna konštelácia ponúka príležitosť riešiť svoju tému diskrétne, v súkromí. Konzultácia začne rozhovorom, následne si klient postaví svoju konšteláciu. S pomocou konštelára môže  vstupovať do jednotlivých rolí svojho systému. Odnášate si riešenie pre vašu situáciu, prepisujete svoj osobný príbeh.

FIREMNÉ PORADENSTVO

Firemné konštelácie sú účinný analytický a modelovací business nástroj 21. storočia. Potrebujete zvýšiť zisk? Usilujete sa získať investora, či nových klientov? Konštelácia vám ukáže skrytú dynamiku a efektívne riešenia. Nové informácie a súvislosti sa premietnu do konkrétnych výsledkov a rastu vašej firmy.

Pomôžeme vám vyriešiť VÁŠ PROBLÉM

Sme tu pre vás

Referencie


Veľmi ďakujeme a posielame fotku našej dcérky. Po individuálnej konštelácii sa mi podarilo otehotnieť. Boli sme prekvapení, keď sme v konštelácii stáli s manželom oproti sebe a vlastne sme sa nevideli. Aj akú lásku a túžbu sme pocítili, keď sme si v konštelácii vyriešili problémy, ktoré nás ťahali od seba preč. Bol to silný zážitok. Ešte raz zo srdca ďakujeme.
Zdenka s rodinkou, klientka

 


Firma mala problémy a ja som už bola uťahaná z posledných náročných mesiacov. Na firemnej konštelácii som si uvedomila, že ako majiteľka spoločnosti rozhodujem nielen o prežití firmy ale aj ľudí, ktorí v nej pracujú a ich rodín. Podstupujem riziká v službe ďalším. Čelím nielen možnosti zisku ale aj straty. A musím robiť rozhodnutia, ktoré zahŕňajú aj určitý risk. Pochopila som, že som to schopná ustáť a to mi dodalo silu. Ďakujem. Už sa darí dobre mne aj firme.
Elena, podnikateľka


Konštelácia mi umožnila prijať vinu a zodpovednosť za nehodu, ktorú som spôsobil. Druhí mi odpúšťali, ale to nepomáhalo. Len prijatie viny ma oslobodilo. Konečne cítim úľavu. A potrebu niečo dobré urobiť.
Tomáš, klient


Firemná konštelácia mi ukázala, že problém nemám na strane predaja, ako som bol presvedčený, ale na strane nákupu. Urobil som opatrenia a zmeny, ktoré z nej vyplynuli a náš zisk dosiahol želané číslo. Robíte to dobre! Ďakujem.
Michal, podnikateľ


Konečne som šťastná. Keď som k vám prišla, bola som už bezradná a unavená z toľkého plaču a smoly čo sa mi lepila na päty. Šesť konzultácií sa mi videlo príšerne veľa. Chcela som zmenu hneď. Dnes viem, prečo sme na to išli takto pomaly a najradšej by som nikdy neskončila a chodila k vám stále. Ale zvládnem to. Stojím už pevne na nohách a darí sa mi. Ďakujem za všetko.
Darina, klientka

Najčastejšie otázky

AKÝ TYP PRIVÁTNEJ KONZULTÁCIE SI MÁM VYBRAŤ?
Klientom, ktorí hľadajú rýchlu pomoc s osobnými / vzťahovými / pracovnými problémami odporúčame individuálne systemické konštelácie. Ak ste podnikateľ/ka a potrebujete riešiť dôležité firemné záležitosti, vyberte si jednoznačne Individuálne biznis konštelácie a poradenstvo.
AKO PRIVÁTNA KONZULTÁCIA PREBIEHA?

Privátne konzultácie sú založené na dôvernom vzťahu klienta a poradcu a prebiehajú formou osobných stretnutí. Ide o proces, v ktorom systemický poradca / konštelár sprevádza klienta na ceste ku zmene, ktorú klient vníma ako potrebnú na to, aby sa vo svojom živote cítil spokojne. Podrobnejšie informácie o priebehu a rozdiely medzi jednotlivými konzultáciami nájdete priamo v popise pri našich službách.

TREBA SA NA PRIVÁTNU KONZULTÁCIU VOPRED PRIPRAVIŤ?

Odporúčame, aby ste si pred konzultáciou zistili a zosumarizovali podstatné informácie o rodine, zdraví či firme v nadväznosti na záležitosť, ktorá vás trápi a privádza na konzultáciu. Vy, vaša situácia aj váš problém ste jedineční a tak k vám aj pristupujeme. Vaše zadanie a všetky informácie sú dôverné.

KEDY SA PREJAVIA PRVÉ VÝSLEDKY?

Štandardne možno výrazné zmeny pozorovať už po prvej konštelácii. Pochopíte širšie súvislosti, ktoré doposiaľ nepriaznivo vplývali na Váš život, vzťahy, zvyklosti a prácu. Odkryjete skryté príčiny svojich problémov a nájdete vyhovujúce riešenia.

KOĽKO PRIVÁTNYCH KONZULTÁCIÍ BUDEM POTREBOVAŤ?

Počet privátnych konzultácií je veľmi individuálny. Závisí od typu konzultácie, špecifickosti problémov a individuálnych potrieb klienta. Počas prvého stretnutia sa dohodneme na čom budeme pracovať, ako často sa budeme stretávať a čo by malo byť cieľom a výsledkom našej spolupráce.

ČO SÚ SYSTEMICKÉ KONŠTELÁCIE?
Systemické konštelácie sú zážitková metóda práce so systémom (rodinným, firemným, organizačným atď.), opierajúca sa o fenomenologický prístup. Systemické konštelácie sú nadradeným pojmom pre všetky formy konštelácií (napr. rodinné, organizačné, firemné, peňažné, zdravotné). Používajú sa v oblasti osobného rozvoja, terapie, ale aj v mnohých iných oblastiach. Významne sa presadzujú v rámci firemného poradenstva. Táto metóda využíva priestorové usporiadanie prvkov. Umožňuje ich vidieť vo vzájomných vzťahoch a vidieť ich vzájomnú dynamiku.
Jan Bílý definuje konštelácie podľa troch základných úrovní ich pôsobenia:
1. Konštelácie sú pohľad na celok.
2. Konštelácie vedú k zmene vnútorného obrazu reality. Keď sa nám podarí zmeniť náš vnútorný obraz reality, reagujeme na svoje okolie inak a naše okolie reaguje inak na nás. Tým môžeme zmeniť aj veci, ktoré ležia mimo nás.
3. Konštelácie sú spojené so životom. Umožňujú nám spojiť sa s naším vnútorným zdrojom sily. Konštelácie je treba zažiť.
Práca s rodinnými konšteláciami vychádza z metódy nemeckého terapeuta Berta Hellingera, ktorý zistil, že neľahké osudy jeho klientov súvisia často s ich rodinnou históriou. Hellinger našiel spôsob, ako uviesť rodinný systém do rovnováhy a tým pomôcť riešiť životné trampoty a problémy súčasnosti. (V. Černý, M. Hajduk, 2011)
PREČO PRÁVE INDIVIDUÁLNE KONŠTELÁCIE?

Individuálne konštelácie sú veľmi účinnou alternatívou skupinových konštelácií. Táto forma konštelácie má mnoho výhod: väčšia miera intimity (klient pracuje sám, len s konštelárom). Je bezpečnejšia, nakoľko máme možnosť už v priebehu konštelácie spracovať rôzne zaťažujúce emócie a mätúce informácie. Je vhodnejšia na prácu s ťažkými témami. Dopad konštelácie následne prebieha až 6 mesiacov od realizácie. A ak je individuálna konštelácia dobre indikovaná a načasovaná, účinok sa často vyrovná desiatke hodín strávených inou formou pomoci, čo vám tiež môže ušetriť značný objem financií.