čas vyhradený výlučne pre vás

Cenník

INDIVIDUÁLNE SYSTEMICKÉ KONŠTELÁCIE A PORADENSTVO

(60 – 90 minút)

40 €

Individuálna konštelácia Divoká žena

(60 – 90 minút)

40 €

Individuálne biznis  konštelácie a poradenstvo

(2,5 – 3 hodiny)

150 €

OSOBNÉ KONZULTÁCIE: Cenu za služby klient uhradí v hotovosti po ukončení stretnutia. Platba platobnou kartou nie je možná. Každý klient po zaplatení získa príslušný daňový doklad.
ONLINE KONZULTÁCIE: Platbu klient uskutoční po ukončení online stretnutia prevodem na účet na základe faktúry, ktorú obdrží do emailu.
 
Všetky ceny sú uvedené s DPH. Poskytovateľ je platiteľom DPH. Všetky služby si klient hradí sám podľa cenníka v plnej výške. Študentom, dôchodcom a ŤZP poskytujeme konzultácie so zľavou 25 %. 
Postupujeme pri poskytovaní služieb s náležitou odbornou starostlivosťou. Garantujeme vám skoré termíny, ochranu súkromia a informácií. Objednávame na presný čas. Nerušia nás telefonáty ani klopanie na dvere. Čas poradcu je vyhradený výlučne pre vás.
Nie sme poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z.z. Ponúkané služby nenahrádzajú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.